Regulamin

Regulamin Salonu Wirtualnej Rzeczywistości ,,VR Experience"

1. Usługa Salonu polega na wynajmie stanowiska do kreowania wirtualnej rzeczywistości składającego się z profesjonalnych gogli VR, kontrolerów ruchowych, komputera stacjonarnego, połączenia internetowego oraz kokpitu rajdowego.

2. Zasady korzystania z Salonu i oferowanych w nim usług określa niniejszy Regulamin.

3. Korzystanie ze stanowisk jest odpłatne według aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.vrkielce.pl oraz w siedzibie Salonu.

4. Salon czynny jest przez cały tydzień w godzinach podanych w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej www.vrkielce.pl.

5. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Salonu każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej salonu: www.vrkielce.pl oraz w siedzibie Salonu.

6. Poprzez zakup usługi w Salonie „VR Experience” i podpisanie regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu oraz Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania i akceptuje ich warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług.

7. Klientom z wadą wzroku zaleca się korzystanie ze sprzętu w soczewkach kontaktowych. Większe oprawki okularów mogą przeszkadzać w komfortowym użytkowaniu gogli.

8. Z usług Salonu mogą korzystać osoby powyżej 10-tego roku życia.

9. Osoby powyżej 16-tego roku życia korzystają z usług Salonu na własną odpowiedzialność.

10. Osoby niepełnoletnie od 13-tego do 16-tego roku życia zobowiązane są do dostarczenia zgody opiekunów prawnych na korzystanie z usług Salonu. ZGODA OPIEKUNA

11. Dzieci poniżej 13 lat mogą korzystać z usług salonu tylko i wyłącznie pod obecność opiekuna prawnego.

12. Osoby chcące skorzystać z usług Salonu powinny wcześniej zarezerwować sesję. Można zrobić to telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.vrkielce.pl bądź bezpośrednio w siedzibie Salonu. Skorzystanie z usług Salonu bez wcześniejszej rezerwacji jest możliwe tylko w wypadku, kiedy są wolne stanowiska i nie ma na nie rezerwacji w przeciągu najbliższych 30 minut.

13. Na Klienta, który zrobił rezerwację na konkretną godzinę stanowisko będzie oczekiwać 10 minut. Po upływie tego czasu z usługi ma prawo skorzystać następna osoba. Zalecane jest zgłoszenie się 10 minut przed wyznaczonym czasem, aby indywidualnie dopasować stanowisko do potrzeb klienta.

14. W trakcie sesji na jednym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.

15. Klient ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji na temat właściwego użytkowania sprzętu oraz pomoc pracownika w trakcie sesji.

16. W przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz jego uszkodzenie szkodę pokrywa osoba korzystająca aktualnie ze sprzętu.

17. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk Salonu w sposób niezgodny z prawem. Klient musi posiadać własne konto ,,Steam" oraz licencje na programy, które będą użytkowane na stanowisku za wyjątkiem programów, na które Salon posiada licencje komercyjne.

18. Korzystanie ze stanowisk Salonu wymaga ruchu, oddziałuje na błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł słuchu oraz wzroku, czego skutkiem może być pojawienie się tak zwanej choroby posymulacyjnej, ataku epilepsji czy innych objawów, które opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania.

19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych należy niezwłocznie przerwać użytkowanie stanowiska oraz powiadomić o tym fakcie pracownika Salonu.

20. Salon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk.

21. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz palenia papierosów, a także zakaz wstępu dla osób pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.

22. W części stanowisk do kreowania wirtualnej rzeczywistości zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.

23. Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki przez osoby przebywające na terenie lokalu.

24. Wszystkie osoby przebywające na terenie Salonu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do stosowania się do poleceń pracownika.

25. W przypadkach, które nie zostały omówione w niniejszym Regulaminie osoby przebywająca na terenie Salonu zobowiązane są do niezwłocznego stosowania się do poleceń pracownika Salonu.

26. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje brak możliwości zwrotu opłaconej usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz całkowity zakaz wstępu na teren Salonu.

27. Wszelkie zażalenia, skargi oraz wnioski należy kierować wyłącznie na piśmie na adres: salon@vrkielce.pl

Pliki do pobrania

ZGODA OPIEKUNA
Ostrzeżenie Dotyczące Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania

Kontakt


Jeśli masz jakieś pytania możesz skontaktować się z nami przy użyciu formularza.

Za jego pomocą możesz również dokonać rezerwacji. Pamiętaj jednak o podaniu swoich danych oraz daty i godziny rezerwacji.

Scroll to top image.